Category: Rock

9 Comments

 • Akinolabar says:
  Milan Rúfus: Zvony Milan Rúfus sa narodil sa v Závažnej Porube na Liptove. Navštevoval osemročné gymnázium v Liptovskom Mikuláši, kde aj maturoval. Potom na filozofickej univerzite v Bratislave študoval slovenčinu a dejepis. Po štúdiách tu zostal pracovať ako vysokoškolský profesor literatúry, kde .
 • Molkis says:
  Výber básní z novej zbierky Milana Rúfusa Ako stopy v snehu Večerný hosť Zapadlo slnko v živej nádhere. Ani som nemal čas na niečo sa ho pýtať. Večerný hosť mi klope na dvere. A hovorí, že nebude už svitať. Porozumel som: je taký Boží predel medzi bytím a medzi nebytím. Nie mi je ľúto a strach necítim. Tušil som to.
 • Bakinos says:
  Milan Rúfus-Deťom. Básnické podanie rozprávok Milana Rúfusa patrí k najkrajším v slovenskej literatúre. Veršovaná rozprávka patrí deťom - jej filozofický podtext odkrýva všetkým múdrosť života. Rúfus napísal prekrásne vyznania nielen rozprávke, ale i .
 • Mezikus says:
  Najkrajšie básne z tvorby Milana Rúfusa, básnika a mysliteľa, jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej modernej poézie. Jeho texty sú citlivým vnímaním sveta, náhľadmi do duše človeka, otázkami, ktoré sa zaoberajú morálnymi hodnotami, krásou, svetskou a božskou láskou. Rúfus v nich hľadá ľudskosť a pravdu.
 • Gardat says:
  MILAN RÚFUS - 1. Milan Rúfus byl slovenský básník, literární historik, překladatel a esejista. Narodil se v rodině zedníka a vzdělání získal v lidové škole ve svém rodišti, na gymnáziu v Liptovském Mikuláši, kde v roce úspěšně maturoval.
 • Zoloran says:
  Viac o knihe Básne, 2. vydanie (Milan Rúfus) Najkrajšie básne z tvorby Milana Rúfusa, básnika a mysliteľa, jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej modernej poézie. Jeho texty sú citlivým vnímaním sveta, náhľadmi do duše človeka, otázkami, ktoré sa zaoberajú morálnymi hodnotami, krásou, svetskou a božskou.
 • Dibar says:
  Asi najznámejšieho slovenského básnika storočia Milana Rúfusa († 80) často nazývali básnikom ticha. Jeho citlivé zbierky na Slovensku vychádzali v desaťtisícových nákladoch, čo je pre domácu poéziu neobvyklé. Diela Rúfusa, ktorý vlani decembra oslávil osemdesiatiny, preložili do viac ako dvadsiatky jazykov.
 • Kazikazahn says:
  Viac o knihe Básne (Milan Rúfus) Najkrajšie básne z tvorby Milana Rúfusa, básnika a mysliteľa, jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej modernej poézie. Jeho texty sú citlivým vnímaním sveta, náhľadmi do duše človeka, otázkami, ktoré sa zaoberajú morálnymi hodnotami, krásou, .
 • Brakazahn says:
  Milan Rúfus: Až dozrieme. Zbierka Až dozrieme bola prvou básnickou knihou Milana Rúfusa. Už v nej sú prítomné všetky vlastnosti Rúfusovej poézie. Stretávame sa tu so základnými motívmi jeho tvorby: domov, detstvo, vzťah k rodičom, príroda, vojna, mier, SNP a .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *